info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการย้ายถงแชมเปญและถังกรองมัลติมีเดีย จากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งระบบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกเส้นทางต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรัง บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข้ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร