info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
play_arrow ข้อมูลรายรับ,รายจ่าย
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file งบแสดงผลและการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสม ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร