info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการย้ายถงแชมเปญและถังกรองมัลติมีเดีย จากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งระบบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกเส้นทางต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรัง บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้านนางทองอินทร์ สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทวน กล้าหาญ ถึงบ้านนางเรียน จันทร์โพ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนายศิลาวศิต แจ่มฟ้า ถึงบ้านนายสุดใจ ฟักอ่อน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML ถึงบ้านนายวีระ ติณรัตน์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในตำบลบ้านแก้ง พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีตปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา รางแดง ผ่านบ้านนายสำรวย ศรีบุญเลี้ยง ถึงถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกหน้าวัดบ้านโง้งถึงซอยขนมจีน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีตปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านกอก - บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 6,8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านกอก - บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 6,8 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกบ้านนายประยงค์ กลิ่นมณฑา ถึงบ้านนายไวพจน์ บุตรพงษ์ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุรินทร์ สมิงแก้ว หมุ่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
1 - 20 (ทั้งหมด 104 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร