info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
play_arrow รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 60-61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี60 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร