info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file กฎหมายระเบียบบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตรการลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร