องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตรการลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file กฎหมายระเบียบบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง