องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง