info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 69 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 036-200257 ต่อ13 หรือ 095 783 8172 โทรสาร. 036-200257 ต่อ15 E-Mail : bksaraburi@hotmail.com G-Mail : saraburi530@gmail.com Facebook : อบต.บ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เว็บไซต์ : www.bankaeng-sb.go.th
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร