องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box กองสาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(-ว่าง-)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นายชัยวิวัฒน์ รังสิโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0844554824
(นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0802238209
(นายใหม่ พานน้อย)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0816372736
(นายชายแดน มิดขุนทด)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0832543358
(นายโสทร หลอดเพ็ชร)
พนักงานขับเคลื่องจักรกลเบา
โทร : 0622634469


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง