info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 290
เมื่อวาน 787
เดือนนี้ 5,006
เดือนที่แล้ว 8,154
ทั้งหมด 28,335

account_box สำนักปลัด

(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร