องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box ฝ่ายสภา
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0861322072
(นายสมชาย แข็งขัน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0854872352
(นางพิกุล กองแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 1
โทร : 0843114378
(นายคนึง พงษ์ภมร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 2
โทร : 0922837360
(นายบุญ วงค์ญาติ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 4
โทร : 0899056784
(นายสุ่ม ชูเชิด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 5
โทร : 0819912035
(นางสมยงค์ รางแดง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 6
โทร : 0894136090
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 8
โทร : 0867642765


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง