info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 102
เดือนนี้ 4,634
เดือนที่แล้ว 7,349
ทั้งหมด 27,222

account_box ฝ่ายสภา

(นางบัวผัน บุตรดา)
ประธานสภาฯ
(นางบัวผัน บุตรดา)
ประธานสภาฯ
(นางสนิท คณะมี)
รองประธานสภาฯ
(นางสนิท คณะมี)
รองประธานสภาฯ
(นางพิกุล กองแก้ว)
ส.อบต.ม.1
(นางพิกุล กองแก้ว)
ส.อบต.ม.1
(นายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี)
ส.อบต.ม.1
(นายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี)
ส.อบต.ม.1
(นายสายันต์ คลีมานะกิจ)
ส.อบต.ม.2
(นายสายันต์ คลีมานะกิจ)
ส.อบต.ม.2
(นายสิริณัฎฐ์ สังข์เรือง)
ส.อบต.ม.2
(นายสิริณัฎฐ์ สังข์เรือง)
ส.อบต.ม.2
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ส.อบต.ม.3
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ส.อบต.ม.3
(นายสมบุญ จานหลง)
ส.อบต.ม.4
(นายสมบุญ จานหลง)
ส.อบต.ม.4
(นายสุวรรณ รัตนะจิตร์)
ส.อบต.ม.4
(นายสุวรรณ รัตนะจิตร์)
ส.อบต.ม.4
(นายสุ่ม ชูเชิด)
ส.อบต.ม.5
(นายสุ่ม ชูเชิด)
ส.อบต.ม.5
(นายเจริญ ศิริมูล)
ส.อบต.ม.5
(นายเจริญ ศิริมูล)
ส.อบต.ม.5
(นางสมยงค์ รางแดง)
ส.อบต.ม.6
(นางสมยงค์ รางแดง)
ส.อบต.ม.6
(นายประดิษฐ์ แสงแก้ว)
ส.อบต.ม.7
(นายประดิษฐ์ แสงแก้ว)
ส.อบต.ม.7
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
ส.อบต.ม.8
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
ส.อบต.ม.8
(นางสาคร สกุลทิพย์)
ส.อบต.ม.8
(นางสาคร สกุลทิพย์)
ส.อบต.ม.8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร