องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
(นายประสาน สันตระกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913865454
(นายกิตติศักดิ์ สถาผล)
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0896111825
(นางเอื้องพรรณ เคียนขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0957833336
(นายวิจิตกรณ์ ปัญญา)
พนักงานขับเคลื่องจักรกลเบา
โทร : 0923541580


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง