องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0982459594
(นายสมบุญ จานหลง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0894127649
(นายกิตติศักดิ์ พรมสุวรรณ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0818779438
(นายวสันติ์ ส้มเกลี้ยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0985246366


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง