info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0909895226
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0909895226
(นายศักดิ์ถาวร ช่อมะกอก)
รองนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0894959514
(นายศักดิ์ถาวร ช่อมะกอก)
รองนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0894959514
(นางยุพิน สุทธิโรจน์)
รองนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0819912294
(นางยุพิน สุทธิโรจน์)
รองนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0819912294
(นายคนึง พงษ์ภมร)
เลขานุการนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0922837360
(นายคนึง พงษ์ภมร)
เลขานุการนายก อบต.บ้านแก้ง
โทร : 0922837360
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร