องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0813579792
(-ว่าง-)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นายประสาน สันตระกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913865454
(นางสาวนิชานันท์ อุดามาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0655347383
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง