องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง [10 มีนาคม 2566]
ประชุมฝ่ายจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแก้ง ประจำปี 2566 [8 มีนาคม 2566]
ประชุมตัวแทนแม่ค้า พ่อค้า เพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตลาดริมท่าบ้านแก้ง [2 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 1/2566 [2 มีนาคม 2566]
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566 [1 มีนาคม 2566]
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 7 (สระบุรี) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมทำบุญทักษิณานุปาทานอุทิศแด่พระครูพินิจสุดการ (พิน พุทุธปาโล) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตลาดริมท่าบ้านแก้ง และเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด/ปิด ตลาด [28 กุมภาพันธ์ 2566]
พิธีเปิดตลาดริมท่าบ้านแก้ง [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมหารือร่วมกับประชาชน และพ่อค้า แม่ขาย ในกาเตรียมความพร้อม [17 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 186 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง