องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีีงบประมาณ 2565 [11 เมษายน 2565]
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [8 เมษายน 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [8 เมษายน 2565]
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแก้ง พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2564 [31 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 [29 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 [21 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 [11 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [10 มีนาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ [10 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ. 2566 - 2570 [8 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 95 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง