องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เปิดโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีีงบประมาณ 2565 ร.ต.ต.สิทธิชัย เขียวสะอาด ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดย นายธนภัทร ช่อมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านแก้ง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง