องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธนภัทร ช่อมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง