องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
play_arrow การยื่นแบบชำระภาษี
ประกาศการขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [9 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง