ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ชื่อไฟล์ : uXkWfKlThu51004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uQmIt4dMon11515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้