ชื่อเรื่อง : ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / การใช้แบบสอบถามตอบรับในระบบเอกสาร โดยกำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามและรับทราบการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด QR Code ตามลิ้ง https://drive.google.com/drive/folders/177H5nE4RhMen87nY6YQRGYKKgD31Z_ka
ชื่อไฟล์ : KpYl4e0Fri100221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NU8kf3VFri100213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bXKW90AFri100229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้