ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๗๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง