ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง