ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง