ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม พร้อมทำความสะอาดสถานที่ ครั้งที่ ๒ โครงการการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิค - ๑๙ ตำบลบ้านแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง