ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือท้องแบน จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง