ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและบริเวณรอบนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง