ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง