ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแก้ง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง