ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ถ้วยรางวัล และชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแก้ง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง