ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามฟุตบอล และสนามแชร์บอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแก้ง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง